دسته: شب جمعه

شب جمعه و دل تنگی کربلا

شب جـــــمعه است هـــــوایت نکنم می میرم یادی از صحـــــــن و ســـــرایت نکنم می میرم نــــاله وشکـــــوه حرام است بر عشاق ولـــــی از فــراق تـــو شـــــکایت نــکنــم مـی مــیرم سجـده…