چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

شعر

مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید

مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید صدای دلنشین شه انس و جان نمی آید بجای صوت قرآن چون شده کز خانه حیدر نوایی جز صدای ناله و افغان نمی آید بفرق مظهر حق و عدالت ضربتی خورده که امید حیات از آن شه مردان نمی آید یتیمی دامن مادر گرفته اشگ می ریزد که ای مادر چرا غمخوار ما …

Read More »

ای عاشقان دنیا ؛ دنیا وفا ندارد

ای عاشقان دنیا ؛ دنیا وفا ندارد مرگ است اخر کار چون وچرا ندارد هردرد را دوایی است جزمرگ خانمان سوز این درد ناگهانی هرگزدوا ندارد داری هزار خانه بنگر به خانه قبر ان خانه من وتو است ماوشما ندارد یک روز امیر بودن یک روز اسیر بودن پیک اجل که اید چو اید شاه وگدا ندارد بنگر که با …

Read More »