>>

مهارت های زندگی

649839

تعریف مهارت های زندگی: توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌یابند و شخص را برای روبه‌رو شدن با چالشهای ضروریات روزانه زندگی آماده می‌کنند. بطور کلی مهارتهای زندگی عبارتند از توانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی ، افزایش سلامت و رفتارهای سالم …

مشاهداه

مرد زاهد و روزی خداوند

3e529d4381c4bdc34d20f78e19a4813c-425

روزی روزگاری، عابد خداپرستی بود که در عبادتکده ای در دل کوه راز و نیاز خدا میکرد، آنقدر مقام و منزلتش پیش خدا زیاد شده بود که خدا هر شب به فرشتگانش امر میکرد تا از طعام بهشتی، برای او ببرند و او را بدینگونه سیر نمایند… بعد از ۷۰ …

مشاهداه

جهانگرد و مرد عابد

3e529d4381c4bdc34d20f78e19a4813c-425

جهانگردی به دهکده ای رفت تا عارفی را ملاقات کند ، و قتی نزد عارف رفت دید که در اتاق ساده زندچی میکند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از میز و چوکی دیگر چیز دیده نمیشد ، جهانگرد پرسید: لوازم منزل شما کجاست؟ عارف گفت: از تو کجاست؟ …

مشاهداه

اگرخدا مهربان است نافرمانی چرا ؟!

751734_UV4tbFCr

اگرخدا مهربان است نافرمانی چرا ؟! اگر عذاب خدا شدید است گناه چرا ؟! اگر دنیا ناپایدار است دلبستگی چرا ؟! اگر رزق تقسیم شده است حرص چرا ؟! اگر خدا ضامن روزی است غصه چرا ؟! اگر مرگ حق است خودپسندی چرا ؟! اگر خدا عوض انفاق را میدهد …

مشاهداه

توضیح حدیث الدنیا سجن المؤمن و جنه الکافر

A9BZzw7CQAARXyH

گاهی با برداشت های اشتباهی از بعضی احادیث مواجهه میشویم یکی از این احادیث الدنیا سجن المومن است که برخی به اشتباه از آن برداشت می کنند که باید هرکس مومن است در این دنیا در سختی و عذاب و فقر باشد و هرکس بی دین است غرق ثروت و …

مشاهداه

مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید

1375079780409407_large

مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید صدای دلنشین شه انس و جان نمی آید بجای صوت قرآن چون شده کز خانه حیدر نوایی جز صدای ناله و افغان نمی آید بفرق مظهر حق و عدالت ضربتی خورده که امید حیات از آن شه مردان نمی آید یتیمی دامن مادر …

مشاهداه