چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

مرد زاهد و روزی خداوند

روزی روزگاری، عابد خداپرستی بود که در عبادتکده ای در دل کوه راز و نیاز خدا میکرد، آنقدر مقام و منزلتش پیش خدا زیاد شده بود که خدا هر شب به فرشتگانش امر میکرد تا از طعام بهشتی، برای او ببرند و او را بدینگونه سیر نمایند… بعد از ۷۰ سال عبادت ، روزی خدا به فرشتگانش گفت: امشب برای …

Read More »

جهانگرد و مرد عابد

جهانگردی به دهکده ای رفت تا عارفی را ملاقات کند ، و قتی نزد عارف رفت دید که در اتاق ساده زندچی میکند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از میز و چوکی دیگر چیز دیده نمیشد ، جهانگرد پرسید: لوازم منزل شما کجاست؟ عارف گفت: از تو کجاست؟ جهانگرد گفت: من اینجا مسافر ام. عارف گفت: من هم …

Read More »

اگرخدا مهربان است نافرمانی چرا ؟!

اگرخدا مهربان است نافرمانی چرا ؟! اگر عذاب خدا شدید است گناه چرا ؟! اگر دنیا ناپایدار است دلبستگی چرا ؟! اگر رزق تقسیم شده است حرص چرا ؟! اگر خدا ضامن روزی است غصه چرا ؟! اگر مرگ حق است خودپسندی چرا ؟! اگر خدا عوض انفاق را میدهد بخل چرا ؟! اگر حساب قیامت حق است جمع مال …

Read More »

توضیح حدیث الدنیا سجن المؤمن و جنه الکافر

گاهی با برداشت های اشتباهی از بعضی احادیث مواجهه میشویم یکی از این احادیث الدنیا سجن المومن است که برخی به اشتباه از آن برداشت می کنند که باید هرکس مومن است در این دنیا در سختی و عذاب و فقر باشد و هرکس بی دین است غرق ثروت و راحتی و لذت … این حدیث چندین بعد دارد اما …

Read More »

مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید

مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید صدای دلنشین شه انس و جان نمی آید بجای صوت قرآن چون شده کز خانه حیدر نوایی جز صدای ناله و افغان نمی آید بفرق مظهر حق و عدالت ضربتی خورده که امید حیات از آن شه مردان نمی آید یتیمی دامن مادر گرفته اشگ می ریزد که ای مادر چرا غمخوار ما …

Read More »

ای عاشقان دنیا ؛ دنیا وفا ندارد

ای عاشقان دنیا ؛ دنیا وفا ندارد مرگ است اخر کار چون وچرا ندارد هردرد را دوایی است جزمرگ خانمان سوز این درد ناگهانی هرگزدوا ندارد داری هزار خانه بنگر به خانه قبر ان خانه من وتو است ماوشما ندارد یک روز امیر بودن یک روز اسیر بودن پیک اجل که اید چو اید شاه وگدا ندارد بنگر که با …

Read More »