جمعه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

Tag Archives: پرحرفی

پر حرفی

اولی: نمی دانم چرا ریش های من سفید شده است اما موهایم مشکی است؟ دومی: برای اینکه تو از چانه ات بیش تر کار کشیده ای تا مغزت

Read More »