چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

Tag Archives: وفا

مرد زاهد و روزی خداوند

روزی روزگاری، عابد خداپرستی بود که در عبادتکده ای در دل کوه راز و نیاز خدا میکرد، آنقدر مقام و منزلتش پیش خدا زیاد شده بود که خدا هر شب به فرشتگانش امر میکرد تا از طعام بهشتی، برای او ببرند و او را بدینگونه سیر نمایند… بعد از ۷۰ سال عبادت ، روزی خدا به فرشتگانش گفت: امشب برای …

Read More »