چهارشنبه - ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

Tag Archives: مجلس ختم

جهانگرد و مرد عابد

جهانگردی به دهکده ای رفت تا عارفی را ملاقات کند ، و قتی نزد عارف رفت دید که در اتاق ساده زندچی میکند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از میز و چوکی دیگر چیز دیده نمیشد ، جهانگرد پرسید: لوازم منزل شما کجاست؟ عارف گفت: از تو کجاست؟ جهانگرد گفت: من اینجا مسافر ام. عارف گفت: من هم …

Read More »

توضیح حدیث الدنیا سجن المؤمن و جنه الکافر

گاهی با برداشت های اشتباهی از بعضی احادیث مواجهه میشویم یکی از این احادیث الدنیا سجن المومن است که برخی به اشتباه از آن برداشت می کنند که باید هرکس مومن است در این دنیا در سختی و عذاب و فقر باشد و هرکس بی دین است غرق ثروت و راحتی و لذت … این حدیث چندین بعد دارد اما …

Read More »