جمعه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

Tag Archives: دنیا پرستی

مورچه و عسل

قطره عسلی بر زمین افتاد،مورچه ی کوچکی آمد و از آن چشید و خواست که برود اما مزه ی عسل برایش اعجاب انگیز بود، پس برگشت و جرعه ای دیگر نوشید…باز عزم رفتن کرد،اما احساس کرد  که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی را نمی دهد، پس بر آن شد تا خود را در عسل بیاندازد …

Read More »