جمعه - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

Tag Archives: امام زمان

چکار کنم که خواب امام زمان(عج) رو ببینم؟

شاگرد: استاد، چکار کنم که خواب امام زمان(عج) رو ببینم؟ استاد: شب یک غذای شور بخور،آب نخور و بخواب. شاگرد دستور استاد رو اجرا کرد و برگشت. شاگرد: استاد دیشب دائم خواب آب میدیدم!‏ خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب مینوشم،کنار نهر آبی در حال خوردن آب هستم! در ساحل رودخانه ای مشغول…! استاد فرمود: تشنه آب بودی خواب …

Read More »